Ante Šiljeg

izv. prof. dr. sc.

Ante Šiljeg rođen je u Metkoviću 10. prosinca 1982. godine. Osnovno i gimnazijsko obrazovanje stekao je u Metkoviću. Na Sveučilištu u Zadru je 2007. završio studij povijesti i geografije. Iste godine upisao je poslijediplomski studij na Geografskom odsjeku PMF-a Sveučilišta u Zagrebu. Doktorsku disertaciju obranio je u lipnju 2013. Zaposlio se u lipnju 2007. na Odjelu za geografiju Sveučilišta u Zadru.

Godine 2014. Ante Šiljeg izabran je u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta, a 2018. u izvanrednog profesora. Aktivno sudjeluje u organizaciji i izvođenju nastave, vježbi i seminara iz nekoliko kolegija.

Od 2018. godine voditelj je znanstvenih projekta HRZZ Laboratorij za geoprostorne analize UIP-2017-05-2694, Razvoj karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti DOK-2018-01-5748 i DOK-2021-02-501. Voditelj je i suradnik više stručnih sveučilišnih i drugih projekata, od kojih valja izdvojiti STREAM INTERREG, PEPSEA INTERREG, Partnerstvo između znanstvenika i ribara, Competition in a Post-conflict Landscape, HOLISTIC, Dikgatlhong Dam Tourism Master Plan i Tlokweng Devolpment Plan. Obnašao je funkciju predsjednika Povjerenstva za osiguranje kvalitete na Odjelu za geografiju.

Završio je više GIS tečajeva i napredno koristi GIS i tehnologiju za daljinska istraživanja. Do siječnja 2022. godine objavio je ukupno 61 znanstveni rad i aktivno sudjelovao u radu više međunarodnih i domaćih znanstvenih radionica, seminara i skupova. Govori, čita i piše engleski jezik.

Član je Hrvatskog geografskog društva i Instituta za GIS. Dobitnik je nagrade Frederik Grisogono za najboljeg studenta svoje generacije, Nagrade za znanstvenu izvrsnost pri Odjelu za geografiju Sveučilišta u Zadru i Nagrade rektorice Sveučilišta u Zadru 2018. godine. Oženjen je i otac je dvoje djece.

Funkcija na projektu:

Na projektu Partnerstvo između znanstvenika i ribara radi kao GIS ekspert odgovoran za realizaciju aktivnosti a) Web GIS softversko rješenje, b) Alat za konverziju podataka, c) Digitalni HUB i d) Web stranice. S ciljem egzaktnog utvrđivanja deformiteta riba zadužen je za izradu i analizu modela riba submilimetarske točnosti korištenjem ručnih 3D skenera Artec Eva i Artec Spider. Također, na projektu sudjeluje u procesu prikupljanja podataka, izrade GIS baze i vizualizacije podataka unutar područja istraživanja.