Održan kick-off sastanak

Održan kick-off sastanak

Lokacija održavanja sastanka je bila Martinska (istraživačka postaja Instituta Ruđer Bošković pokraj Šibenika). Na sastanku su prisustvovali svi sudionice te zainteresirani ribari. Predstavljene su projektne aktivnosti te očekivani rezultati projekta. Dogovoren je...