Emil Gjurčević

izv. prof. dr. sc.

Prof. dr. sc. Emil Gjurčević rođen je 1974. godine u Zagrebu. Diplomirao je 2004. godine na Veterinarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i u svojstvu asistenta-znanstvenog novaka zaposlen je u Zavodu za biologiju i patologiju riba i pčela. Iste je godine upisao poslijediplomski znanstveni studij Ihtiopatologija. Za redovitog je asistenta izabran 2006. godine. Tijekom poslijediplomskog studija usavršavao se u referentnom laboratoriju Europske unije za bolesti rakova (CEFAS, Weymouth) u Ujedinjenom Kraljevstvu. Kao student poslijediplomskog studija dobio je nagradu Europskog udruženja ribljih patologa (EAFP). Doktorirao je 2010. godine s temom Povezanost deformacija kralježnice s histološkim i histokemijskim promjenama u aksijalnom mišićju šarana (Cyprinus carpio L.). U zvanje docenta izabran je 2012., izvanrednog profesora 2016., a redovitog profesora 2021. godine.  

Na Veterinarskom fakultetu sudjeluje u izvođenju svih oblika nastave na predmetima integriranog preddiplomskog i diplomskog studija veterinarske medicine. Od ak. god. 2019./2020. kao voditelj predmeta Biology and Pathology of Aquatic Organisms, a od ak. god. 2020./2021. kao voditelj predmeta Fishery sudjeluje u integriranom studiju na engleskom jeziku. Sudjeluje i u izvođenju poslijediplomske nastave. Voditelj je na 5 i suradnik na 4 predmeta poslijediplomskog doktorskog studija. Predlagatelj je i voditelj predmeta Primijenjena forenzika riba na poslijediplomskom specijalističkom studiju Sudsko veterinarstvo. Uz nastavne obveze na matičnom fakultetu, poslijediplomsku nastavu izvodi i na Agronomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, gdje je na specijalističkom studiju Ribarstvo voditelj predmeta Ihtiopatologija. Bio je mentor pri izradi 15 diplomskih i jednog studentskog rada. Na University of Messina bio je komentor pri izradi doktorskog rada s temom Aquaculture production: current limits and contribution to innovation on fish health management (2020.). Autor je 2 nastavna teksta namijenjena studentima i suautor sveučilišnog udžbenika Hranidba riba (2016.).  

Objavio je 75 radova svih kategorija, od kojih 17 u časopisima zastupljenim u bazi Current Contents i 9 u časopisima zastupljenim u Science Citation Index Expanded i drugim bazama. Uže područje znanstvenog rada izv. prof. dr. sc. Emila Gjurčevića je ihtiopatologija.

Bio je voditelj jednog projekta kratkoročne potpore istraživanjima Sveučilišta u Zagrebu. Kao suradnik sudjelovao je u realizaciji dva znanstveno-istraživačka projekta financirana od MZOS-a, jednog znanstvenog projekta financiranog od Europske unije i Ministarstva poljoprivrede, jednog znanstveno-stručnog projekta financiranog od Europske unije i Ministarstva poljoprivrede, dva projekta Hrvatske zaklade za znanost, te tri projekta kratkoročne potpore istraživanjima Sveučilišta u Zagrebu.

Bio je pozvani predavač i član organizacijskog odbora na više znanstvenih skupova. Recenzirao je brojne nastavne tekstove, jedan međunarodni znanstveni projekt, sveučilišni udžbenik te više od 40 znanstvenih radova od kojih neke za dva najvažnija međunarodna znanstvena časopisa koji se bave problematikom bolesti riba (Journal of Fish Diseases i Diseases of Aquatic Organisms). Bio je član uredničkog odbora znanstveno-stručnog časopisa Hrvatski veterinarski vjesnik (2013. – 2019.)

U sklopu stručne djelatnosti sudjelovao je u radu više povjerenstava pri Ministarstvu poljoprivrede. Za stručno usavršavanje doktora veterinarske medicine organizirao je specijalistički tečaj Zaštita zdravlja slatkovodnih riba, kojem su prisustvovali polaznici iz više zemalja. Predavao je i na drugim specijalističkim tečajevima za cjeloživotno obrazovanje koji se bave problematikom bolesti riba i pčela. Organizirao je skupove i održavao predavanja za naše ribarske stručnjake i uzgajivače riba. Predavanja je održavao i za uzgajivače slatkovodnih i morskih riba u Europi. Vodio je ugovornu suradnju o zdravstvenom nadzoru s više uzgajališta slatkovodnih riba. Za ovlaštenike ribolovnog prava izrađivao je planove upravljanja u slatkovodnom ribarstvu. Voditelj je Laboratorija za bolesti riba. Pri Zavodu je uspostavio registrirani objekt za korištenje slatkovodnih riba u pokusima (HR-POK-018).

Na Veterinarskom je fakultetu bio obnašatelj dužnosti predstojnika Zavoda za biologiju i patologiju riba i pčela (2019.), predstojnik Zavoda (od 2019.) i član više povjerenstava.

Funkcija na projektu:

U sklopu projekta „Unapređenje suradnje između ribara i znanstvenika u svrhu uvođenja naprednih tehnologija označavanja ribolovnih alata, zaštite zdravlja riba i očuvanja okoliša“ odgovoran je za analizu poremećaja rasta i razvoja te praćenje pojavnosti tumora na dostavljenim primjercima riba. Sudjelovat će i u širenje znanja i dobivenih rezultata istraživanja kroz izradu stručne studije o utvrđenim poremećajima zdravlja.