Partnerstvo između znanstvenika i ribara

listopad 2020 – svibanj 2022,
Središnji Jadran

O projektu

Projekt Unapređenje suradnje između ribara i znanstvenika u svrhu uvođenja naprednih tehnologija označavanja ribolovnih alata, zaštite zdravlja riba i očuvanja okoliša prijavljen je u okviru natječaja Ministarstva poljoprivrede za dodjelu potpore u okviru mjere I.3. „Partnerstva između znanstvenika i ribara“.

Namjena

Poticanje prijenosa znanja između znanstvenika i ribara

Korisnici

Javnopravna tijela, ribari, udruženja ribara, lokalne akcijske skupine u ribarstvu (FLAG-ovi) i nevladine organizacije

Tip operacije

Stvaranje mreža, partnerskih sporazuma, ugovora ili udruženja između jednog ili više neovisnih znanstvenih tijela i ribara ili jedne ili više organizacija ribara, u kojima mogu sudjelovati tehnička tijela.

Aktivnosti koje se provode u okviru mreža, partnerskih sporazuma, ugovora ili udruženja, uključujući aktivnosti prikupljanja i upravljanja podacima, studije, pilot-projekte, širenje znanja i rezultata istraživanja, seminare i najbolje prakse.

Suradnici na projektu