Ivan Marić

doc. dr. sc.

Ivan Marić rođen je 26. lipnja 1991. godine u Zadru (Republika Hrvatska). Na Sveučilištu u Zadru akademske godine 2010./2011. upisao je preddiplomski studij primijenjene geografije kojeg je završio 2013./2014. Iste godine upisuje diplomski studij primijenjene geografije. Diplomski rad pod naslovom Primjena GIS-a u analizi tržišta za potrebe trgovačkih centara obranio je 14. listopada 2015. godine i stekao akademski stupanj magistra geografije (mag. geogr.). Dvostruki je dobitnik nagrade Frederic Grisogono na Odjelu za geografiju (2013/2014. i 2014/2015.) te Pohvalnice udruge Hrvatskog geografskog društva-Zadar za odličan uspjeh postignut u akademskoj godini 2012/2013.

Od listopada 2016. godine zaposlen je kao asistent na Odjelu za geografiju, Sveučilišta u Zadru. Akademske godine 2016./2017. upisuje poslijediplomski doktorski studij Jadran – poveznica među kontinentima. Doktorsku disertaciju pod naslovom Razvoj višekriterijskog modela održivog upravljanja na području sedrotvornih vodotokova – primjer Skradinskog buka obranio je 10. lipnja 2020. godine i stekao akademski stupanj doktora znanosti, u području interdisciplinarnih znanosti, znanstveno polje geografija. U znanstveno-nastavno zvanje docenta izabran je u svibnju, 2021. godine. Aktivno sudjeluje u organizaciji i izvođenju predavanja, vježbi i seminara iz kolegija vezanih za primjenu geoprostornih tehnologija u različitim aplikativnim istraživanjima.

Sudjelovao je na desetcima stručnih projekata, od kojih su najistaknutiji: Partnerstvo između znanstvenika i ribara, 2020., Strategic development of flood management (STREAM), 2020., Protecting the Enclosed Parts of the Sea in Adriatic from pollution (PEPSEA) – Šibenik, 2020., Protecting the Enclosed Parts of the Sea in Adriatic from pollution (PEPSEA) – Split, 2020., Protecting the Enclosed Parts of the Sea in Adriatic from pollution (PEPSEA) – Zadar, 2020., Razvoj koncepta za vrednovanje nekretnina, 2018., Izrada višekriterijskog modela održivog upravljanja – primjer mikrolokaliteta na Skradinskom buku, NP Krka, Kvantitativna analiza jaruga otoka Paga na temelju modela visoke rezolucije, 2017., Izrada GIS baze poljoprivrednog dobra Baštica, 2017., Analize politike i prakse upravljanja urbanim zelenim površinama, Zadar, 2016. Od ožujka 2018. godine suradnik je na uspostavnom istraživačkom projektu Hrvatske zaklade za znanost (HrZZ) pod nazivom GAL (Geospatial Analysis Laboratory) te na istraživačkom znanstvenom projektu (Re)constructing religioscapes as markers of competing territorial claims in Bosnia and Herzegovina since 1995. National Science Foundation – NSF / Sveučilište u Zadru i Sveučilište u Pittsburgh.

Na Odjelu za geografiju sudjelovao je u radu i izlaganju na dvadesetak međunarodnih i domaćih znanstvenih i stručnih skupova, održao je nekoliko javnih predavanja, sudjelovao na više stručnih i znanstvenih radionica i programima popularizacije znanosti. Objavio je jedan sveučilišni priručnik, preko trideset znanstvenih i nekoliko stručnih radova. Obnašao je funkciju potpredsjednika Povjerenstva za osiguranje kvalitete Odjela za geografiju te je trenutno odjelni MOZVAG koordinator. Napredno koristi geoprostorne tehnologije. Govori, čita i piše engleski te pozna osnove talijanskog jezika.

Funkcija na projektu:

Na projektu Partnerstvo između znanstvenika i ribara radi kao GIS ekspert odgovoran za realizaciju aktivnosti a) Web GIS softversko rješenje, b) Alat za konverziju podataka, c) Digitalni HUB i d) Web stranice. S ciljem egzaktnog utvrđivanja deformiteta riba zadužen je za izradu i analizu modela riba submilimetarske točnosti korištenjem ručnih 3D skenera Artec Eva i Artec Spider. Također, na projektu sudjeluje u procesu prikupljanja podataka, izrade GIS baze i vizualizacije podataka unutar područja istraživanja.