Krešimir Matanović

Assistant Professor

Doc. dr. sc. Krešimir Matanović rođen je 1977. godine u Zagrebu. Diplomirao je na Veterinarskom fakultetu u Zagrebu 2002. godine. Radio je u Veterinarskoj stanici Jastrebarsko, u Zavodu za fiziologiju i radiobiologiju te u Zavodu za mikrobiologiju i zarazne bolesti s klinikom Veterinarskog fakulteta. Od studenoga 2015. godine zaposlen je u Zavodu za biologiju i patologiju riba i pčela na Veterinarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Akademski stupanj doktor znanosti iz područja biomedicine i zdravstva, znanstveno polje veterinarska medicina, stekao je 2011. godine obranom disertacije pod naslovom Genotipizacija i dokazivanje gena za rezistenciju meticilin-rezistentnih sojeva bakterije Staphylococcus pseudintermedius.

U suradnji s drugim autorima objavio je više od 50 znanstvenih i stručnih radova te sažetaka u zbornicima s međunarodnih i domaćih znanstvenih skupova, jedan sveučilišni udžbenik te jedan prijevod engleskog sveučilišnog udžbenika. Recenzirao je više od 50 radova u znanstvenim i stručnim časopisima. Sudjelovao je u provedbi više znanstvenih i tehnologijskih projekata Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa RH, jednog projekta Hrvatske zaklade za znanost, jednog strukturnog projekta financiranog iz sredstava EU te više kratkoročnih potpora istraživanjima Sveučilišta u Zagrebu.

Tijekom dosadašnjeg rada na Veterinarskom fakultetu u Zagrebu sudjelovao je u izvođenju nastave iz više obveznih i izbornih predmeta integriranog preddiplomskog i diplomskog studija veterinarske medicine u području fiziologije domaćih životinja, veterinarske imunologije, veterinarske mikrobiologije, biologije i patologije akvatičnih organizama i biologije i patologije korisnih kukaca. Suradnik je u nastavi granski usmjerenih predmeta Doktorskog studija iz veterinarskih znanosti. Obavlja funkciju voditelja kvalitete Zavoda za biologiju i patologiju riba i pčela prema normi HR EN ISO/IEC 17025 i koordinatora za kvalitetu prema normi ISO 9001. Sudjeluje u provedbi ugovorne suradnje s ribnjačarstvima i izradi revizija planova upravljanja u slatkovodnom ribarstvu. Usavršavao se u instituciji Agri-Food and Biosciences Institute, Veterinary Sciences Division, Belfast, Ujedinjeno Kraljevstvo Velike Britanije i Sjeverne Irske i u Republici Sloveniji. Dobitnik je tri FEMS stipendije Meeting Attendance Grant, stipendije Sveučilišta u Zagrebu i više nagrada Veterinarskog fakulteta. Član je Hrvatske veterinarske komore i International Society of Education in Animal Sciences.

Funkcija na projektu:

U sklopu projekta „Unapređenje suradnje između ribara i znanstvenika u svrhu uvođenja naprednih tehnologija označavanja ribolovnih alata, zaštite zdravlja riba i očuvanja okoliša“ sudjeluje u analizi poremećaja rasta i razvoja te praćenju pojavnosti tumora na prikupljenim primjercima riba. Sudjelovat će i u širenju znanja i dobivenih rezultata istraživanja kroz izradu stručne studije o utvrđenim poremećajima zdravlja.