Marin Lovrić

mag. ing. agr.

Rođen je 4. svibnja 1991. godine u Šibeniku, Hrvatska. Osnovno obrazovanje je stekao u Rogoznici, a gimnazijsko u Šibeniku. Na Sveučilišnom studijskom centru za studije mora u Splitu akademske godine 2010./2011. upisao je studij Morsko ribarstvo, a završio ga je 2016. godine. Diplomski rad pod naslovom Razvijanje LC-MS/MS metode za mjerenje domoične kiseline u tkivu školjkaša obranio je  4. srpnja. 2016. ( mentor: dr. sc. Ivana Ujević ) i time stekao akademski naziv Magistar inženjer morskog ribarstva.

U razdoblju od 17. lipnja. 2019. do 16. lipnja. 2020. odrađuje stručno osposobljavanje u Jedinstvenom upravom odijelu Općine Rogoznica kao viši stručni suradnik za prostorno uređenje i zaštitu okoliša. Potom, 22. rujna, 2020. godine sklapa ugovor o radu s Institutom Ruđer Bošković kao viši stručni suradnik u znanosti i visokom obrazovanju. Trenutno je zaposlen na projektu Partnerstvo između znanstvenika i ribara.

Tijekom svog rada naučio se koristiti multiparametarskom sondom (EXO-2) za određivanje fizičko-kemijskih parametara u vodenom stupcu. Uspješno primjenjuje WASSP S3 višesnopni dubinomjer za izradu 3D modela morskog dna te podvodni dron (CHASING M2 ROV) za snimanje i fotodokumentaciju morskog dna. Trenutno je student poslijediplomski doktorski studij Jadran-poveznica među kontinentima na Sveučilištu u Zadru.