Neven Cukrov

dr. sc.

Neven je zaposlen kao znanstveni savjetnik na Institutu Ruđer Bošković iz Zagreba. Njegovo radno mjesto je na morskoj postaji Martinska kraj Šibenika, Zavoda za istraživanje mora i okoliša i usmjereno je na zaštitu okoliša kroz istraživanje biogeokemije metala u vodnom okolišu. Područje istraživanja su mu vodeni sustavi; obalno more, estuarij, podzemni estuarij, vrulje i anhijalini ekosustavi, sedrotvorni tokovi i voda u kršu. Osnovni znanstveni interesi su mu antropogeni utjecaj na recentnu sedimentaciju i precipitaciju sedre, te biogeokemija metala, radionuklida i mikroplastike u vodenim sustavima i podzemnim vodenim tijelima. Uz to bavi se razvojem tehnologije reprezentativnog i podvodnog uzorkovanja, te uzorkovanja u speleološkim objektima. Uključen je u razvoj procesa automatskog i poluautomatskog praćenja stanja u vodenom okolišu koristeći dosege moderne tehnologije.

Uključen je kao voditelj ili suradnik u više domaćih i europskih znanstveno istraživačkih projekata.