Suradnici na projektu

Ante Šiljeg

izv. prof. dr. sc.

Ante Šiljeg rođen je u Metkoviću 10. prosinca 1982. godine. Osnovno i gimnazijsko obrazovanje stekao je u Metkoviću. Na Sveučilištu u Zadru je 2007. završio studij povijesti i geografije. Iste godine upisao je poslijediplomski studij na Geografskom odsjeku PMF-a Sveučilišta u Zagrebu. Doktorsku disertaciju obranio je u lipnju 2013. Zaposlio se u lipnju 2007. na Odjelu za geografiju Sveučilišta u Zadru.

Damir Valić

dr. sc.

Damir Valić rođen je u Splitu 09. listopada 1976. godine. Osnovno i gimnazijsko obrazovanje stekao je u Splitu. Na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu, Sveučilišta u Zagrebu akademske godine 1995/1996. god. upisao je studij prof. biologije, koji je završio 2001. Iste godine upisao je poslijediplomski studij Molekularna i stanična biologija na Biološkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Emil Gjurčević

izv. prof. dr. sc.

Emil Gjurčević rođen je 1974. godine u Zagrebu. Diplomirao je 2004. godine na Veterinarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i u svojstvu asistenta-znanstvenog novaka zaposlen je u Zavodu za biologiju i patologiju riba i pčela. Iste je godine upisao poslijediplomski znanstveni studij Ihtiopatologija. Za redovitog je asistenta izabran 2006. godine. Tijekom poslijediplomskog studija usavršavao se u referentnom laboratoriju Europske unije za bolesti rakova (CEFAS, Weymouth) u Ujedinjenom Kraljevstvu.

Ivan Marić

doc. dr. sc.

Ivan Marić rođen je 26. lipnja 1991. godine u Zadru (Republika Hrvatska). Na Sveučilištu u Zadru akademske godine 2010./2011. upisao je preddiplomski studij primijenjene geografije kojeg je završio 2013./2014. Iste godine upisuje diplomski studij primijenjene geografije. Diplomski rad pod naslovom Primjena GIS-a u analizi tržišta za potrebe trgovačkih centara obranio je 14. listopada 2015. godine i stekao akademski stupanj magistra geografije (mag. geogr.).

Krešimir Matanović

doc. dr. sc.

Krešimir Matanović rođen je 1977. godine u Zagrebu. Diplomirao je na Veterinarskom fakultetu u Zagrebu 2002. godine. Radio je u Veterinarskoj stanici Jastrebarsko, u Zavodu za fiziologiju i radiobiologiju te u Zavodu za mikrobiologiju i zarazne bolesti s klinikom Veterinarskog fakulteta. Od studenoga 2015. godine zaposlen je u Zavodu za biologiju i patologiju riba i pčela na Veterinarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Neven Cukrov

dr. sc.

Neven je zaposlen kao znanstveni savjetnik na Institutu Ruđer Bošković iz Zagreba. Njegovo radno mjesto je na morskoj postaji Martinska kraj Šibenika, Zavoda za istraživanje mora i okoliša i usmjereno je na zaštitu okoliša kroz istraživanje biogeokemije metala u vodnom okolišu. Područje istraživanja su mu vodeni sustavi; obalno more, estuarij, podzemni estuarij, vrulje i anhijalini ekosustavi, sedrotvorni tokovi i voda u kršu.

Marin Lovrić

mag. ing. agr.

Rođen je 4. svibnja 1991. godine u Šibeniku, Hrvatska. Osnovno obrazovanje je stekao u Rogoznici, a gimnazijsko u Šibeniku. Na Sveučilišnom studijskom centru za studije mora u Splitu akademske godine 2010./2011. upisao je studij Morsko ribarstvo, a završio ga je 2016. godine. Diplomski rad pod naslovom Razvijanje LC-MS/MS metode za mjerenje domoične kiseline u tkivu školjkaša obranio je  4. srpnja. 2016. ( mentor: dr. sc. Ivana Ujević ) i time stekao akademski naziv Magistar inženjer morskog ribarstva.

Snježana Kužir

prof. dr. sc.

Snježana Kužir rođena je 9. travnja 1969. u Zagrebu. Diplomirala je 1996. na Veterinarskom Fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Kao jedna od 10% najboljih studenata, 1997. izabrana je na radno mjesto mlađeg asistenta-znanstvenog novaka na Zavodu za anatomiju, histologiju i embriologiju Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, te je upisala poslijediplomski znanstveni studij istog smjera. Akademski stupanj magistra znanosti iz područja biomedicine i zdravstva stekla je 2002., a 2006. akademski stupanj doktora znanosti.

Tomislav Bulat

teh. suradnik

Rođen je 12. veljače 1990. godine u Šibeniku, Hrvatska. Osnovno obrazovanje je stekao u Šibeniku, a srednjoškolsko u Prometno-tehničkoj školi Šibenik (pomorski nautičar) u Šibeniku. Na veleučilištu u Šibeniku akademske godine 2009./2010. upisao je studij Informatičkog menadžmenta, a završio ga je 2013. godine. Završni rad pod naslovom „Budžet“ obranio je 2013. (mentor: Anita Grubišić, mag. oec.) i time stekao akademski naziv prvostupnik informatičkog menadžmenta.